CORPORATE MESSAGE

สารจากบริษัท 

สู่อนาคตที่สดใสร่วมกัน

รอยยิ้มแห่งความพึงพอใจเท่านั้นที่เป็นเครื่องหมายยืนยันอนาคตที่สดใส ไม่ว่าลูกค้า หุ้นส่วน เพื่อนบ้านในชุมชน หรือเด็ก ๆ แห่งอนาคต เป้าหมายของโอบายาชิ คือ มุ่งสร้าง รอยยิ้มให้แก่ทุก ๆ คนในฐานะสมาชิกของบริษัทที่ดี เราไม่เพียงแต่พยายามนำรอยยิ้มมาสู่ใบหน้าของทุก ๆ คนเท่านั้น แต่เราจะสร้างรอยยิ้มไปยังทุกหนแห่งบนโลกใบนี้

 

เชื่อมต่อทุกห้วงเวลาด้วยความห่วงใย

บริษัทก่อสร้างสามารถกำหนดรูปร่างของโลกใบนี้ได้อย่างที่คนอื่นทำไม่ได้ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์และไร้ขีดจำกัดเรื่องกาลเวลา เปรียบดั่งสะพานที่เชื่อมต่ออดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน 

ในฐานะมืออาชีพ พนักงานของเราแต่ละคนได้ถูกกำหนดให้นำความจริงใจ ความสุภาพนอบน้อมความตั้งใจ และความกระตือรือร้นใส่เข้าไปในทุก ๆ งานที่เราทำ ในทุก ๆ กระบวนการของงานก่อสร้างและทุก ๆ แบบแผนของการทำธุรกิจ เราล้วนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะคน ๆ หนึ่งที่ต้องช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิม

 

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

ข้อบัญญัติของบริษัท ไทย โอบายาชิ คือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งความซื่อสัตย์นี้คือรากฐานสำคัญของการเจริญเติบโตของบริษัทมาโดยตลอด เป้าหมายของเราคือ การให้บริการด้วยจริยธรรมอย่างซื่อสัตย์และนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ลูกค้า และพนักงานของเรายึดมั่นกับไทย โอบายาชิ มาโดยตลอด ยิ่งกว่านั้นในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายโอบายาชิทั่วโลก บริษัทเราจึงมุ่งปฏิบัติตามปรัชญาของบริษัทแม่โดยเคร่งครัด


Mr. Tarrin Nimmanahaeminda

Mr. Tarrin Nimmanahaeminda

Chairman

Mr. Sompong Chintawongvanich

Mr. Sompong Chintawongvanich

Vice Chairman

Mr. Pornchai Sittiyakorn

Mr. Pornchai Sittiyakorn

President