บริการครบวงจรสำหรับลูกค้า

การดำเนินงานด้านวิศวกรรมครบวงจร 

ไทย โอบายาชิ ตั้งใจที่จะเป็นองค์กรที่ให้บริการวิศกรรมครบวงจร (Total Engineering) เดิมบริษัทเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเน้นงานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ภายหลัง         ไทย โอบายาชิ จึงได้ขยายไปสู่การพัฒนาเมืองและรีสอร์ท ในศตวรรษที่ 21 เราตั้งใจที่จะเป็นบริษัทก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบ เราตั้งเป้าหมายที่จะรับงานโครงการทั้งกระบวนการ       นับตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง จนถึงการบริหารจัดการและการบำรุงรักษา

 

บริการให้คำปรึกษา

Consultation

ไทย โอบายาชิ พร้อมเสมอที่จะร่วมประชุมหารือกับลูกค้า ฟังความคิดและวัตถุประสงค์ของลูกค้า จากนั้นก็จะให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด

 

การจัดทำข้อเสนอ

Proposal

ไทย โอบายาชิ จะจัดเตรียมข้อเสนอที่มีรายละเอียด และมีการให้ข้อมูลทั้งสองด้าน ซึ่งได้มาจากการทำวิจัยเชิงลึกเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ บนพื้นฐานของการเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าที่มีการคิดแบบครบถ้วน "Full Turn Key" ทั้งในเรื่องของความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบและประโยชน์ที่จะเกิดกับภาคชุมชนและสิ่งแวดล้อม   งบประมาณของโครงการ

 

การวางแผนและการออกแบบ

Planning and Design

หลังจากที่ทางลูกค้าได้มีการอนุมัติแผนงานโครงการความคิดแล้ว ทางไทย โอบายาชิ จะมีการบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนการขั้นสุดท้าย ซึ่งจะรวมแบบก่อสร้าง และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของต้นทุน เวลา พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

การก่อสร้าง

Construction

ไทย โอบายาชิ เข้มงวดเรื่องแผนการทำงานหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อรับประกันความมั่นใจว่า คุณภาพของโครงการ ความปลอดภัย เป้าหมายหลักที่สำคัญและต้นทุน จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานตามแผนอื่น ๆ ต่อไปด้วยความมั่นใจ

 

บริการหลังงานก่อสร้าง

Post Construction

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างมิได้สิ้นสุดลงหลังจากโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง ไทย โอบายาชิ ยังได้มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาระยะยาว นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบตามระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ และประสิทธิผลของงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ นอกจากนี้ ไทย โอบายาชิ ยังเก็บรักษาข้อมูล แบบก่อสร้าง และข้อกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการไว้ที่ศูนย์บริการของเรา ซึ่งสามารถเรียกกลับมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอดเวลา

 

บริการปรับปรุง แก้ไข ต่อเติมอาคาร

Renovation

ด้วยพื้นฐานในเรื่องการสร้างรายได้ของอาคาร และด้วยกระบวนการวินิจฉัยอย่างละเอียด ไทย โอบายาชิ บริการจัดทำข้อเสนอเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ด้วยการใช้ระบบจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อลดความสั่นสะเทือน การติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ทางกายภาพ

บริการงานก่อสร้าง

 • สนามบิน
 • รถไฟใต้ดิน
 • ตกแต่งภายใน
 • ห้องปลอดเชื้อ
 • อาคารของรัฐบาล
 • สถานทูต
 • ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร
 • ธนาคาร และอาคารสำนักงาน
 • ห้างสรรพสินค้า และโรงยิม
 • สนามกอล์ฟ และ อาคารนันทนาการ
 • โรงเรียน ห้องสมุด และ สถาบันวิจัย
 • อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์
 • สถานีขนส่งสินค้า และคลังสินค้า
 • โรงงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต
 • โรงแรม
 • คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย และ อาคารเอกชน
 • โรงพยาบาล คลีนิค และ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ

บริการด้านงานโยธา

 • ทางรถไฟ
 • ถนน
 • อุโมงค์
 • สะพาน
 • การปรับปรุงพื้นที่
 • สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับท่าเรือ
 • เขื่อน ระบบไฟฟ้าพลังน้ำ
 • สถานีไฟฟ้า

บริการสนับสนุน

 • การจัดหาข้อมูลพื้นที่
 • การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่
 • การวิจัยการตลาด
 • การวางแผนการเงิน
 • การวางแผนบัญชี
 • การวิจัยด้านเทคนิค
 • ข้อมูลการจัดหาสถานที่ทำงานชั่วคราว
 • การวางแผนและการออกแบบโครงการ
 • การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • การบริการให้คำปรึกษา
 • บริการหาผู้อาศัย
 • บริการบำรุงรักษา

บริการที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องกลไฟฟ้า

 • งานเครื่องกลและไฟฟ้าทั่วไปสำหรับอาคารและโรงงาน
 • โรงไฟฟ้า และ สถานีย่อย
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ข้อมูลและศูนย์คอมพิวเตอร์
 • โรงผลิตก๊าชพิเศษ และ ระบบท่อสำหรับอุตสาหกรรม
 • โรงบำบัดน้ำเสีย
 • การปรับปรุงอาคารเก่า
 • ระบบการระบายน้ำและการจ่ายน้ำ
 • ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการกำจัดของเสียและน้ำเสีย