Job Opportunity

กรุณากรอกตำแหน่งที่ท่านสนใจและแนบ CV ตามข้อที่กำหนด 

กำหนดการรับสมัครงานประจำปี 2564 รอบที่ 1

** สิ้นสุดการรับสมัครงานประจำปี 2564 รอบที่ 1 แล้ว**


กำหนดการรอบที่ 1กรุณาตรวจสอบสถานะการสมัครงาน ตามลิงค์ข้างล่าง:

ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

กำหนดการรับสมัครงานประจำปี 2564 รอบที่ 2


บริษัท นันทวัน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2564 รอบที่ 2
กรุณาดาวน์โหลดเอกสารตำแหน่งงานตามลิงค์ข้างล่าง:

ตำแหน่งงาน รายการที่ 1

ระยะเวลารับสมัคร:
20 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2564

ตำแหน่งงาน รายการที่ 2

ระยะเวลารับสมัคร:
14 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2564


กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานออนไลน์ประจำปี 2564 รอบที่ 2 ตามลิงค์ข้างล่าง:

แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์กรุณาตรวจสอบสถานะการสมัครงาน ตามลิงค์ข้างล่าง:

ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน