วิสัยทัศน์


พนักงานของโอบายาชิมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งระดับโลก เราคำนึงถึงการเติมเต็ม ความรับผิดชอบขององค์กรเพราะเราเชื่อมั่นว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการนำรอยยิ้มมาสู่ทุก ๆ คน และนี่คือเป้าหมายหลักของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา


วิสัยทัศน์

ผลงานที่ผ่านมา


ผลงานโดดเด่นของโทย โอบายาชิ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


ผลงานที่ผ่านมา

ประวัติของ ไทย โอบายาชิ


กิจการของบริษัทฯ เริ่มต้นขึ้นตั้งที่คราวที่บริษัท โอบายาชิ งูมิ จากประเทศญี่ปุ่น (โอบายาชิ คอปอร์เรชั่นในปัจจุบัน) ได้รับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท AIA ในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) และได้เปิดสำนักงานตัวแทนเล็ก ๆ เพื่อดูแลการก่อสร้างในขณะนั้น หลักจากดำเนินกิจการในฐานะสำนักงานตัวแทนมาได้ประมาณ 10 ปี บริษัท โอบายาชิ ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีกสี่รายในประเทศไทย


ประวัติของ ไทย โอบายาชิ
สู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

สู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

เป้าหมายของโอบายาชิ คือ มุ่งสร้าง รอยยิ้มให้แก่ทุก ๆ คนในฐานะสมาชิกของบริษัทที่ดี เราไม่เพียงแต่พยายามนำรอยยิ้มมาสู่ใบหน้า ของทุก ๆ คนเท่านั้น แต่เราจะสร้างรอยยิ้มไปยังทุกหนแห่งบนโลกใบนี้

เชื่อมต่อทุกห้วงเวลาด้วยความห่วงใย

เชื่อมต่อทุกห้วงเวลาด้วยความห่วงใย

ในฐานะมืออาชีพ พนักงานของเราแต่ละคนได้ถูกกำหนดให้นำความจริงใจ ความสุภาพนอบน้อมความตั้งใจ และความกระตือรือร้นใส่เข้าไปในทุก ๆ งานที่เราทำ เราล้วนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะคน ๆ หนึ่งที่ต้องช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิม