วิสัยทัศน์


พนักงานของโอบายาชิมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งระดับโลก เราคำนึงถึงการเติมเต็ม ความรับผิดชอบขององค์กรเพราะเราเชื่อมั่นว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการนำรอยยิ้มมาสู่ทุก ๆ คน และนี่คือเป้าหมายหลักของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา


วิสัยทัศน์

O-NES TOWER


Every component starting from the internal structure, the exterior design, all the way to the small details inserted throughout the whole building was well though out through a complex process to deliver the simplicity that has been created with attentiveness and intention to meet your needs both in the aspect of work and lifestyle, allowing everyone to enjoy the space with the utmost sense of stability, well-being, safety and sustainability.


More

ผลงานที่ผ่านมา


ผลงานโดดเด่นของโทย โอบายาชิ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


ผลงานที่ผ่านมา

ประวัติของ ไทย โอบายาชิ


กิจการของบริษัทฯ เริ่มต้นขึ้นตั้งที่คราวที่บริษัท โอบายาชิ งูมิ จากประเทศญี่ปุ่น (โอบายาชิ คอปอร์เรชั่นในปัจจุบัน) ได้รับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท AIA ในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) และได้เปิดสำนักงานตัวแทนเล็ก ๆ เพื่อดูแลการก่อสร้างในขณะนั้น หลักจากดำเนินกิจการในฐานะสำนักงานตัวแทนมาได้ประมาณ 10 ปี บริษัท โอบายาชิ ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีกสี่รายในประเทศไทย


ประวัติของ ไทย โอบายาชิ
สู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

สู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

เป้าหมายของโอบายาชิ คือ มุ่งสร้าง รอยยิ้มให้แก่ทุก ๆ คนในฐานะสมาชิกของบริษัทที่ดี เราไม่เพียงแต่พยายามนำรอยยิ้มมาสู่ใบหน้า ของทุก ๆ คนเท่านั้น แต่เราจะสร้างรอยยิ้มไปยังทุกหนแห่งบนโลกใบนี้

เชื่อมต่อทุกห้วงเวลาด้วยความห่วงใย

เชื่อมต่อทุกห้วงเวลาด้วยความห่วงใย

ในฐานะมืออาชีพ พนักงานของเราแต่ละคนได้ถูกกำหนดให้นำความจริงใจ ความสุภาพนอบน้อมความตั้งใจ และความกระตือรือร้นใส่เข้าไปในทุก ๆ งานที่เราทำ เราล้วนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะคน ๆ หนึ่งที่ต้องช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิม