THAI OBAYASHI

บันทึกประวัติศาสตร์ของไทย โอบายาชิ 

ประวัติโดยสังเขป

บริษัท นันทวัน จำกัด หรือ Thai Obayashi Corporation Limited จดทะเบียนก่อนตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ เครือธนาคารกรุงเทพ เครือธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเมโทรกรุ๊ป

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทได้ผลักดันตัวเองเป็นผู้นำเทคโนโลยี และเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทจึงสามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น โอบายาชิเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำประปาใต้ดิน และอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นผู้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างฐานรากแบบ OWS มาใช้ครั้งแรกในประเทศไทย กับการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม

นอกจากการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัยแล้ว เรายังมีหลักสูตร และเป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ ความสามารถทั้งในทางเทคนิคและการบริหาร เราได้เริ่มส่งพนักงานคนไทยที่มีความสามารถไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

โดยคาดหวังให้เขาเหล่านั้นกลับมาเป็นผู้บริหารในอนาคต จนทุกวันนี้ ไทย โอบายาชิ จึงเป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ที่มีผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโครงการ รวมทั้งวิศวกรและสถาปนิกหลากหลายตำแหน่งเป็นคนไทย และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเป็นการรับรองความพึงพอใจขั้นสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัท ไทย โอบายาชิ ได้นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 สำหรับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งในงานออกแบบ งานโยธา และงานก่อสร้าง

วันนี้ ไทย โอบายาชิ ได้หันมามุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดย บริษัทได้รับนโยบายเรื่อง การเป็นมิตรกับโลก หรือ Earth Friendly Policy ซึ่งยึดถือปฏิบัติกันทั่วโลก มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เป้าหมายหลักของเราก็คือ เราจะสร้างบริษัทให้เป็นองค์กรที่สามารถสร้างสรรค์ความประสมประสานกลมกลืนที่ลงตัวระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการจัดเตรียมพื้นที่ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สามารถเจริญเติบโตได้ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย เพื่อที่ทุก ๆ คนจะได้ดำรงชีวิตได้อย่างดีที่สุดในศตวรรษหน้าที่กำลังจะมาถึง

BRIEF HISTORY

Timeline 

1964 บริษัท โอบายาชิ (ญี่ปุ่น) เริ่มทำธุรกิจในประเทศไทยภายใต้การนำของ Mr. Shoji Shigeno ซึ่งโครงการแรกในประเทศไทย คือ โครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของ AIA และนับเป็นครั้งแรกเช่นกัน ที่ได้มีการนำ Protection Sheet มาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
1966 ได้รับรางวัลจากผลงานการก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ SEATO กับสถานทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย
1967 เริ่มก่อสร้างโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งกลายเป็น Landmark ชื่อดังบนถนนสีลมจนถึงทุุกวันนี้
1968 Mr. Kenjoro Yoshino ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น (ญี่ปุ่น) สาขากรุงเทพ
1970 โครงการก่อนสร้าง ตึก Sumitomo ธนิยะ ซึ่งเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของไทย โอบายาชิ แล้วเสร็จ
1971 โครงการใหญ่ที่ก่อสร้างเสร็จ ได้แก่ โรงงานของ Toyota Motor Thailand National Thai และ Yakult (Thailand)
1972 โครงการใหญ่ที่ก่อสร้างเสร็จ ได้แก่ ตึก ESSO สถานทูตเยอรมันตะวันตก สนามม้าราชการกรีฑาสโมสร และ เขื่อนจุฬาภรณ์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1974 ก่อตั้งบริษัท นันทวัน จำกัด หรือ Thai Obayashi Corporation โดยมีนายสมหมาย ฮุนตระกูล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ Mr. Tadanao Murakami ดำรงตำแหน่งประธานบริหาร
1977 เริ่มโครงการสร้างส่งพนักงานคนไทยไปฝึกงานที่บริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ตามนโยบายการสร้างผู้บริหารโครงการที่เป็นพนักงานคนไทยให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารบริษัทในอนาคต Mr. Sukeyoshi Morishita ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริหารของไทย โอบายาชิ โครงการหลักในปีนั้นได้แก่ โรงสูบจ่ายน้ำและระบบ อุโมงค์ส่งน้ำประปา ของการประปานครหลวง รวมถึงโรงงานของ Thai Suzuki Motor กับ Thai Otsuka Pharmaceutical
1980 โครงการหลัก ๆ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ซึ่ง ไทย โอบายาชิ ได้นำเทคโนโลยี "OWS System" มาใช้ในการก่อสร้างเป็นรายแรกในประเทศไทย
1981 ไทย โอบายาชิ ได้ก่อสร้างที่พำนักสำหรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รวมถึงการก่อสร้าง Youth Welfare Centre และตึกศูนย์ปฏิบัติการ และเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (ศขช) แล้วเสร็จในปีเดียวกัน
1982 นายสุทัศน์ ธีรธนากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการคนใหม่ของบริษัท พร้อมกับ Mr. Iehiro Matsui
1984 ครบรอบ 10 ปีไทยโอบายาชิ โครงการหลัก ๆ ในขณะนั้นได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงงาน Minebea Thai ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1986 โครงการก่อสร้างโรงงานของ Minebea Thai Bearing & Printer Plants ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอื่น ๆ
1989 นายสมหมาย ฮุนตระกูล กลับมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทโดยที่ Mr. Shigeo Takanashi ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริหาร
1991 เสร็จสิ้นการก่อสร้างอาคาร นันทวัน หรืออาคารสำนักงานใหญ่ของไทย โอบายาชิ บนถนนราชดำริ
1995 เสร็จสิ้นการก่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพ ซึ่งก็คือสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Park Plaza) ที่รัชโยธิน
1997 โครงการหลักที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ Tripetch Isuzu Sales Service Center, Siam Discovery, Siam Tower และอื่น ๆ โดยในปีนี้ได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้ค่าเงินบาทปรับตัวลดลง
2000 ไทย โอบายาชิ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : Quality Manangement System ในปีนี้ พร้อม ๆ กับงานก่อสร้าง Tesco Lotus 4 สาขาใหญ่ในกรุงเทพ แล้วเสร็จ
2001 โครงการใหญ่ที่แล้วเสร็จได้แก่ โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa มหาวิทยาลัยชินวัตร (มหาวิทยาลัยนานาชาติที่จังหวัดปทุมธานี)
2003 นายสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริหารของไทย โอบายาชิ ซึ่งในปีเดียวกันโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเริ่มดำเนินการก่อนสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
2004 ครบรอบ 30 ปีของไทย โอบายาชิ และครบรอบ 40 ปีที่โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย
2005 โครงการหลักที่ก่อสร้างแล้วเสร็จได้แก่ Siam Paragon ห้างสรรพสินค้าระดับโลก ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร
2006 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ไทย โอบายาชิ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการซ่อมแซม และต่อเติมพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร โครงการอื่น ๆ ที่โดดเด่นได้แก่ สถานทูตญี่ปุ่นแห่งใหม่ และโรงงาน Toyota ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีขนาด 223,000 ตารางเมตร แต่สามารถก่อสร้างเสร็จและส่งมอบได้ภายใน 10 เดือน