ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ

ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการก่อสร้างของบริษัทก่อสร้างในประเทศไทยแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้น ปัจจัยที่สำคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้สร้างศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ก่อนที่บุคลากรของบริษัทจะออกไปสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ดีกว่าเพื่ออนาคตต่อไป

 

จุดประสงค์

Objectives

 

 • เพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับพนักงานไทย โอบายาชิ
 •  

 • เพื่อเป็นศุนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับ Sub Contractors
 •  

 • เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ
 •  

  ที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรม

  Proposal

   

  ศูนย์ฝึกอบรมของ ไทย โอบายาชิ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลย 3466 ที่อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 70 กิโลเมตร ใกล้กับทางเข้าของ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร

   

  พื้นที่ใช้สอย

  Project Outline

   

 • พื้นที่ทั้งหมด: 18,850 ตารางเมตร (11.78 ไร่)
 •  

 • พื้นที่ใช้สอยของศูนย์ฝึกอบรม: 8,300 ตารางเมตร (5.19 ไร่)
 •  

 • พื้นที่สำหรับการก่อสร้างเพิ่มเติมในอนาคต: 10,550 ตารางเมตร (6.59 ไร่)
 •  

  บริการของศูนย์ฝึกอบรม

  Facilities

   

 • ห้องสัมมนา
 •  

  Seminar Room

   

 • พื้นที่สาธิตภายใน
 •  

  Demonstration Area

   

  Demonstration Area

   

 • พื้นที่สาธิตภายนอกและทดลองภาคสนาม
 •  

  Demonstration Area